Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mandelbulb 3D-Tweak-Spiel - wieder geöffnet September 2016
#16
Auch hier wünsche ich einen schönen Sonntag.
Danke für's reinschauen @Andrea!

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....yK0MAssowzqkfywHFs2/EuT.JPNA3qzv3vw9Bf5CfzolL8SgX8Bzj
................................G67/nUATl02........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....kd5...q1....E2.....I.M81zEzwdD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../2kfV3JwGUf2./..........mYgNNEerlz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDESxFe621CufHaxImy2fayMEBzdLRrWbDzUwm5FOY5uXQzWCtWBE2ymBUJQmXkndDxaQhR6.j
MuXurPh2lu1YykhNCz1mFEcjU.....oZ..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEO....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....E2...EB....Z0...w.....F....8/...I1...k3SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........Y/8.EM7Z2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W..KMV3KJ7mzfr9.UPQWU53FW6W6.U3K
MVJPVNita1.KMV3K79LTlhB.aZpiveeTW6W6.U3KMVJwy7W6W..KMV3KRxb6W60.MV3KMhvTW6W6.U3K
MVpzz7W6W..KMV3K...KMV3Kzz/s4bslyz1KMV3KxzJWJiwZ................................
E....6E.F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM..UA.IaA........................
0.......4MU/4...........................kz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................}
{Titel: 221115-1}
#17
Ich hab mich mal weiter versucht.

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...UmK0MAssowzWlfywHFs2/EcU.JPNA3qz9msw9Bf5CfzolL8SgX8Bzj
................................G67/nUATl02........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....Efz...p/....E2.....I.M81zEzwdD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../2kfV3JwGUf2./..........mYgNNEerlz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDCSxFe621Cu9HaxImy2fayEEBzdLRrWbDwUwm5FOY5u1QzWCtWBE2yaBUJQmXkndDuaQhR6.j
Mu1urPh2lu1YychNCz1mFEcjU.....IDK.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEF....k1.
.....Ksulz1........O..6E..kV.k7.G....M0...U7....20...k3...UszzzzlzzzzPmm....SX5I
...U.a0KyRLs4rPMeiBxyxTq.06./c..m5Bf...........U6.cXcESLfz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................U8HU/.eA/4eJDUg2F4.mG2NmCU6Ul9K..4j
MlPiZk4eQ/.Pcm3elq1OUl7.c/4bQ8bGg/4X.k4MAm68aF37I..JYE/JEa5NgE2.Yl0FYZtTcm2M.U8H
UV8wzV8HU/.eA/4e...eA/aOpH0PcmZXOH2PUl6OAP4JYEFA.YaQmJrQTBrOtx3QVtqPm3KPVtWOkR4.
E2...6..F3....6E2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.........................y13....9....6JOZpKMitaA..UA.IaA........................
4MU/.................................................MaNaNaNatyD..........2.....
...oz0.............................wz...........lXqs6K9yYv1.....................
................................}
{Titel: 251115-5}
#18
So, dann werde ich mal mit Andreas 1.9er Version hier weitermachen.
Die Parameter des letzten Bildes funktionierten nicht, deshalb habe ich
die Parameter des vorletzten Bildes verwand.

[Bild: 261215-4a.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...EH8e0YUcowzGICvpNkqFxDHg.LzHh3qzPW6La0I89fzYuZwA667Bzj
................................GImxytK.E12........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/......g9...p2....E2.....I6YLfPvF2cD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDP/8lY2GG7tPW9XP1FX9Uysl9JOZsNVZDgxbUmmj6rtX5GRZNnQiEy0zL9u4DyXbDCxYg/0ut
st1F.kJOO6QKykar0GzAmNbjU.....Yz..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEV....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....X/...c3....F....6/...Y1....UTF5I
...U.OedAyzIYRnzCPupzL6PK.6.1c..nDzw..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........Y/8.EClE0.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cMdk/.NYF4Nbb.Q8...qMXBqEf9PLRK.E4N
YF45B/kB...Qk/5Qtz2.r...IHBpIjAKSEa5..6U.0cSd/yjx..U.06UfxbWZ05..06U.auT8K8Q..6U
.0szzdMdk/.U.06U..UWZ0rZqa.Q8..8JMnqJbJm9r3LQl3L................................
E....2..F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........Ufj.Kr/noyzQcSeqz0aOyDA7ZvB.0VIz1.....................................
................................................................................
........................}
{Titel: 261215-4}
#19
Das macht Spaß mit der neuen MutaGen Funktion.

[Bild: 261215-7a.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...EW4qqKO5pyze6OfC7usi/Ef8R4b7PQhzvjVGx1NmQhzo1fx5diuezj
................................I4YC4oY5P/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....UOI...p0....E2.....o1xuzlLaEjD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD7wWXGbGyruH2GXGL9B/xy6VNwVdl0jeDSA.7hi7Aav1PZPjTEFBiy026jFNbz0jDZFpzFnBk
kv1iRBb5v27eySvoMvYfKNijU.....Y2/.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEH....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6......s0...EB....j....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.avrazDjTCszzzzzzzzzz1..2c..H1Ch............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W.U6W6W6AFGbjJ1.RyKBRqfE6XAm.UAm
6XATXptPp.EbjJHbItb6W60.W6W6WUeTW6W6.6W6W6G/z7W6W.U6W6W6Oxb6W60.W6W6WotTW6W6.6W6
W6Wxz7W6W.U6W6W6..U6W6W6ACGbjJXRp02m6XAmfsJbjJXR................................
E....2..F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........E9MlDePG3..tM3fdKwtwtDbe9H2ZA5Wz1.....................................
................................................................................
........................}
{Titel: 261215-1}
#20
[Bild: 271215-4a.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...kGxF6uqr8/.LTsp1yldD.kYckCK7h4ay1q9i56vjHezaXDnZ9gLG.k
................................aHQ4wGvzq/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....Ui7...c0....E2.....sehdO3J0ThD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNJ0yhoPl.vXDzR1JQjYmy21ammzgg5hjHKFs7MLCKvnbGpXCDLWgyaF8QsDe5lfDMYyDYolJ
zt1L6CjDbAooy0pG9slwAjgjU.....IX..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEG....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6Uz1kzzzj7An...0A.a.l0aY84.wzz.En7
HEHug.Ak.1kzzzTCfUnz.0A.a.l0awPF..sz.A06QA07Lxzzz1U7EgU72I4k.1A.zzzzagHQ..2U.M02
9M0vzpLTx/kzzzj7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....2..F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kocubBp8l..tblMAqP5UvDxYkcfKdygz1.....................................
................................................................................
........................}
{Titel: 271215-1}
#21
[Bild: 281215-5a.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....V9BG93r7/.9byBsqfRD.keIN3TL7okyHzz2jFiJ3fzK940C6I0G.k
................................PKCPdq6em/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....UPJ...40....E2.....sLgyWLD7phD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDPsqOYOXtQvn3wl/ad4igyUCXx0fNYtbDSpgYLglMrtHVt.nfHn6hyua1wneMInhDoCkYM1uu
mu1Tq1MdW35ryeGkixld1GfjU.....2r..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEC....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6......61...UB....m....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.avrazDjTCszIxMuzjPe20..3c..enTg............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kjeY/EfeRGfp30V800.aZ49dJ48EN5m.sXK
LStWElj0...eno0emg3J.I3.17lE1NeTwf8N.oeOboO3zljeY/EfeRGf6x5zeG4.heq7h0vTwf8N.oeO
bou0.mjeY/EfeRGf...zeGqiy40IqVARg.3z8.UIsi3J.Ip6................................
E....2..F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........E.lctQ6W00.pvWxw6SXQyDEa7aYOVecz1.....................................
................................................................................
........................}
{Titel: 281215-1}
#22
[Bild: 291215-5.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....V9BG93r7/.9byBsqfRD.keIN3TL7okyHzz2jFiJ3fzK940C6I0G.k
................................PKCPdq6em/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....kPD...B0....E2.....sLgyWLD7phD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDPsqOYOXtQvn3wl/ad4igyUCXx0fNYtbDSpgYLglMrtHVt.nfHn6hyua1wneMInhDoCkYM1uu
mu1Tq1MdW35ryeGkixld1GfjU.....oX0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMED....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....Z0...w.....F....8/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........Y/8.EK2F2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................oIHB/.KMV3Kkk/Twk7.wl1bQWgDgn63.kCX
IkyQVJKB3.ENpIENgkaO.A1.e/kAeNfTBpIH.U3KMVp1zpIHB/.KMV3K4xLHBp2.MV3KMxtTBpIH.U3K
MVpzzpIHB/.KMV3K...KMV3Kzz/TwkdKyz1vAG/bxz3JgE.B................................
E....6E.F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kG0ybUEyN/.pvWxw6SXQyDEa7aYOVecz1.....................................
................................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.jt4.............................
.....................UVSSnhn.nzjM8OgTCasZz1.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: 291215-1}
#23
[Bild: 301215-4.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....V9BG93r7/.9byBsqfRD.keIN3TL7okyHzz2jFiJ3fzK940C6I0G.k
................................PKCPdq6em/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....UfA...C0....E2.....sLgyWLD7phD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../2k...zD0k.sz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDPsqOYOXtQvn3wl/ad4igyUCXx0fNYtbDSpgYLglMrtHVt.nfHn6hyua1wneMInhDoCkYM1uu
mu1Tq1MdW35ryeGkixld1GfjU.....Y5C.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEE....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6......61...UB....m....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.ywnDzzbTytzTirgzDefv/..2c..1Dwk............6wyBIC4OWz1...........Y/8..7YE0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................w1Dw.kDwknDVZ0r....5H1B5bRIkHB..Qwl
oQAmWNitk1EMV/8c7UrDwk1.zk1Dz2eTzk1D.w1Dww1xyx1Dw.kDwknDRxrDwk1.zk1Dz.vTzk1D.w1D
wwHizx1Dw.kDwknD..EGwk1E4V0r..UEX63wI1Elf5ata1zt................................
E....AU.V2U.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPs/............................k/..U/4MU.
0M...6k.0.kHhZdHTqlvzYlVcfMUCRxDem2Kcfbhfz1...2qsePrz0.......O2E.......U4/2W4bYU
BnKF./..........................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.jt4.............................
.....................UVSSnhn.nzjM8OgTCasZz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U.....B3aPYJ4PKZKNr/..................
..................U.06U.0.......ELTvToK5S.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: 301215-1}
#24
[Bild: 311215-4.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...kbKsfMK/6/.9ikbv.lPD.kwCBTkSGLkynKcOBk9YXdzmNTcufaxF.k
................................H3SlRRXPb02........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....klG...u1....E2.....AUFFmDFGReD/.kmEwME..250xa21g1....6
//kX0LDD12../2U...KAj6esz....VpEVsxDzzz1KRCOazXzzzBH0qWqz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIMS3VnG1auHzcwI0jgUXyAuu.rsCE4aDe8bhM05rGtf47hJbK0fOyeHs6cA2/ReDLd41jjKF
CuXGNs5e0EUdyOYANng.nMajU.....2r1.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMER....k1.
.....CnAnz1.....0/kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....q....c3...UE....4/...62.....SF52
...U.SudbyjeYFnzl4Pgz5meq06.1c..6XAm............6............0.......6I/8.EBzAW0
..6..........0.........U......../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kNhj/E5bck74sFVA...MZV2MF5DYzAt.IJ3
JJ3jNBn1t.kGJIJJMlqmnLB.JIJ7JFgTQKvP.ol78QG4zlNhj/E5bck7Fx5bpy4.RQW0bwuTQKvP.ol7
8QW..mNhj/E5bck7...bpyadXtFVA.k9zg1tDHCqyipADYX5................................
E....6E.F2./....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/............................k/C...4MU/
4M...6k.0..........yzAnAnAnAnAyD........Uz1........sz.........yDvFVf53iSIy1.....
................................................................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.jt4.............................
.....................AsNRAH.t0.kiSZRczmwhz1.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: 311215-1}
#25
[Bild: 010116-4.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...UPMalsiw5/.T9ZXLDdFivDmXKFOM3zjyXq0WLg56OdzS0mYtgHyF.k
................................W49gVAUG012........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....UjB...31....E2.....sLCAF8cUrcD/.kmEwMEO.250xa21g1....6
//kX0LDD12../2kaNajm6j1tzwmAnQPK7Iyj0..sOF.TYzH0..EVX7Lnz0U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvsxChizPctPFupInJ81ZyQlzq1peBLdDFWyjNl1fGuv9JmCl0hZYy0RnkPSt4ncDrFc0LQq5
LuHUfJ93ey2WyCiEf1LvzncDU.....ok3.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEI....k1.
.....CnAnz1.......kz.wzzz1.U..6......61...UB....m....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.avrazDjTCszIxMuzjPe20..3c..enTg............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kjeY/EfeRGfp30V800.aZ49dJ48EN5m.sXK
LStWElj0...eno0emg3J.I3.17lE1NeTwf8N.oeOboO3zljeY/EfeRGf6x5zeG4.heq7h0vTwf8N.oeO
bou0.mjeY/EfeRGf...zeGqiy40IqVARg.3z8.UIsi3J.Ip6................................
E....6E.F2./....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.............................k/.MU/4...
.ok.1MU.0.UaNaNaNatzzcNaNaNaN4yDaNaNaNaNiz1.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................2....k.....0....EZQdBqPmt4.jt4.............................
......................8OIzza9Qzj0SGBDcQrRz1.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: 010116-1}
#26
[Bild: 020116-4.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....FpzdgYzNzzCypuQPeDZzDwvosFahe.zvRxuiqQ3kezQHtLfRAapzj
................................rj5If3Rkl/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....Ef7...G0....E2.....wCHne4m3vhD/.kmEwMEO.250xa21g1....6
//kX0LDD12../2.OaNwZJWEtzwmAnQPK72yjpAn2CSnfXzH0..EVX7Lnz0U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDxG3ATaA4FvvZorLTXh.dySpHjEXYqZhjlBMz8DtAHv9BpKvfLjjoyShPZIDM3qgDuT8n84Eu
EvPwGV98MP/qygznZzjdr5gDU.....YD1.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEF....k1.
.....CnAnz1.......kz.chqO1.R..6......k4...UG....40...Y3...UszzzzqzzzzL1....UvFD2
...U.O8WriBWrutqlkwRPnaE20660c..yvzw............6.........E..0........o.8.UTvd..
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................E4NY/.HAl2Hcu/rmE6.kWGOkOBEsJjk.U0g
u/f4WV00Y/EES6cUVt5NYF4.Al2HAJfTYF4N.k2HAlYyyF4NY/.HAl2Hdx5NYF4.Al2HAlvTYF4N.k2H
AloyzF4NY/.HAl2H...NYF4Nzz/gcY4Kyz18keLUxzJES66B................................
E....6E.F2U.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.............................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.EaNaNaNaNzzEnAnAnAnAyDmAnAnAnAjz1.....................................
...szcNaNaNaNauDOaNaNaNady1........wz...........................................
.....................2.....3....4....2JRVFqA274.jt4.............................
......U..............AnAnAnAn2zDNaNaNaNa/.YaNaNaNa7../..................kz1.....
...F./..........................................................................
................................}
{Titel: 020116-1}
#27
[Bild: 030116-4.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A....3GEnfYTNzza2YeyMCCJ.ERJOYRk0nxy9TMKQX2C.azIFGHw4uIqzj
................................tI3Ee1mQp02........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....EXg...v0....E2.....gQMS3fatZdD/.kmEwMEO.250xa21g1....6
//kX0LDD12../2.OaNwZJWEtzwmAnQPK72yjpAn2CSnfXzH0..EVX7Lnz0U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDiWIW/qkKJu9Vj1Gn1OcFyU9XxLT8yicjU7zaTkIj9ufbkKbA60rMyy5IhYLouIdD6e8IWYMY
5tf87vWuRZJay2smj/DhQBaDU.....oD3.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEm....k1.
.....CnAnz1.....e.kz.wzzz1.U..6.E....Y1...UB....z....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.ywnDzzbTytzTirgzDefv/..2c..1Dwk............6wyBIC4OWz1...........Y/8..7YE0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................w1Dw.kDwknDVZ0r....5H1B5bRIkHB..Qwl
oQAmWNitk1EMV/8c7UrDwk1.zk1Dz2eTzk1D.w1Dww1xyx1Dw.kDwknDRxrDwk1.zk1Dz.vTzk1D.w1D
wwHizx1Dw.kDwknD..EGwk1E4V0r..UEX63wI1Elf5ata1zt................................
E....6E.F2U.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.............................k/.MU/4...
.ok.1.....EaNaNaNaNzzEnAnAnAnAyDmAnAnAnAjz1.....................................
...szcNaNaNaNauDOaNaNaNady1........wz...........................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/kPiZYFH/......................
........4MU/4........QaNaNaNa7zDBnAnAnAnkzXaNaNaNaNwz.....................kAnAnA
nAnkz...........................................................................
................................}
{Titel: 030116-1}
#28
[Bild: 040116-4a.jpg]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g....../....1...3/....A...U0nQSKbrhzzCdOyrc3KU0EaXeiJTVhvyP43lLaZ6ZizwG/lLkx.uzj
................................7vou6r21a/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/..........M.1/.....Um2/.../....E2......BUElib6XiD/.kmEwMEO.250xa21g1....6
//kX0LDD12../2.OaNwZJWEtzwmAnQPK72yjyzzzBs/CIzX/..shPzJnz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDqUxbx9czFuHpB/XkLYAny6.g2gcXpSijTGiPmqokcvX4gjTFwA8Zy6ykHbmpCYdDm4wbkZB/
Pu1Jcu5h2Ivty8JiERhvnmgjU.....YuU.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEB....k1.
.....CnAnz1.....E..O..6E..kV.k7.G....o0...U7....v....k3...UszzzzlzzzzPmm....Sf5I
...U.a0KyRLs4rPMTGwzyxTq.06./c..m5Bf...........U6.cXcESLfz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Uiui1UvNPcvvD....6.ibhVi5w/cfiv.sSq
4uCYhUiui1UTbfvtN31...6.yRiibXIBcfiv.srtuSCoCViui1.AqthrNy4uevC.ibhVinpQ...U.sSq
4uCyqViui1UvNPcv..kvALeot42aRnsjhM2...c1RfovALeo..1AmsWOkR4.tx3QVtqPm3KPVtWOkR4.
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.6m.........................k/9.......
..........kAnAnAnAH/.BnAnAnAngyDNaNaNaNatz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....6JOZpKMitaA..kPiZYFH/......................
4MU/..........................................................zD..........2.....
...oz0....5vp9sjnAnAnAnAny1cDaHR1Lcpzg6OmVmPCttjTGtQWES2Ix1.....................
................................1....E/...U.....B3aPYJ4PKZKNr/..................
..............U.0.U/4MU.0.......NRwvOxtbT.2........wz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: 040116-1}
#29
Lupo, du machst wirklich tolle Mandelbulb-Bilder.
Ich hab mir auch die neue Version mit dem Mutag. geholt, aber irgendwie macht mir das Programm keinen Spaß, ich checke das nicht so wirklich, allerdings fehlt mir auch die Lust, mich einzuarbeiten.
Aber ich erfreue mich auch sehr gerne an deinen Bildern.
#30
Ich bin ja nicht so der Tweaker, aber das letzte Bild von Lupo hat mich motiviert Smile :

   
Code:
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...3/....A...kfx0FI0rfzz8hw2hemiXyDU4Pq6U6bvyf8Xjg7jVLkzonSJHhdUtzj
................................o2ri4KV.a/2........Y.VNC.......E........Y.2...wD
...Uz6/....N.....w.1/......tL...I/....E2.....II.zgqOB0hD/wkmEwME.F0x/xa21g1.OaNa
z.....cD12..02...........wzzzrinCVvD......................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDm29yyjbGNuXWcg0TJ3CnyIqTE3ZVkvij/PIJoPEkjvHwjU8rCPbayws.OSSwE.eDe3b7ZM0W
Uu1KArEV5/jvyatBX8y24ngjU.....YSC/..qf........kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMED....k1.
.....CnAnz1.....E..O5IX9c.kV.k7.G....s3...U7....o0.06Y0..UUszzzzlzzzzPmm....Sf5I
...U.yoPxJHEGdZ9/QU3c2k1i.6.0c..mN5S............6.........E...........k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzo1Fbf24LNyD............Kc..
XvrA..UzxPKkruzD.KFcRtBvvz9.3xqDYWDxzG.6Bsjw1C3..sK.RiZ9.z98tTG8r1Acz0UB2ExVFUyD
26V4yfxLd...9R9fzIFkz0kA8P0viZtj.s77YZpdcz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b..1AmsWOkR4.tx3QVtqPm3KPVtWOkR4.
E....Ek.l2./....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..nAnAnAngzzAnAnAnAnAyDOaNaNaNahz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....9....6JOZpKMitaA..kPiZYFH/......................
4MU/..................JFVVKmCWxD....GEEC/z9...........OI2VwDWvyD..........2.....
...ozWq7SGDsg/uDMJ37HZ3P0z1cDaHR1LcpzM.xJgqmJpsDoTFJMY6ZRy1.....................
................................/....E/...U.....B3aPYJ4PKZKNr/..................
................................B8hB1Asvg.YG5O/HIOOvz0..........................
................................................................................
.........................................../....I....2.....InJKRYx4K272.........
..........................U................qX7FK/YXtz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Goin' Nuts HS}

LG - L


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste