Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mandelbulb 3D-Tweak-Spiel - wieder geöffnet September 2016
#46
Danke Gerriet! Aber was ist ein Borg Quader??

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...3/....A...kSll/Nqr26.rZuanlkNzzj...........t8RuHkelbzewpszvO9/0k
................................rCY4X2TA702........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/...kH.....w.1/.....UA3...h.....E2.....6LVVjko/8fD/wkmEwME7.Zz.xa21g1.Szzb
y.....kD12..12kxzzTNp5akz0...vSXbBwD..........k/..0J.a.pz0U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD........kz1........................................wzY7etFQS2J4j........
..Eaca5ltFINw.........zDU.....oa3...j5........kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwME3....k1.
.....4iSoz1.....pzzz.wzzz1UU..6.3....M8...EB....S0...sB...U/....g....I1....UZnDJ
..EIb0.MzzDg./kz...Uz13..Q7.1c..zzzz............6............0.......2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
yYHA...iJyQWwS.E.0Dbqxm4oz1..........IF68kzWR2...QJqCF8lyz98cjgvQXzzz0EAoogbpuzD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1...C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....6E.F2U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................3.dNaNaNaNawj........0.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....B....woMohoPXV4.Z/....kPNd3.....................
.....MU/4MU/4...0....YNaNaNaN0.EBnAnAnAn9.QnAnAnAnAszAnAnAnAnAyj........6.A.....
.............s.k........................................kz1........../..........
........Uz1........sz...........}
{Titel: Mandelbulb 3D}
#47
So tweak ich denn munter vor mich hin...

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...3/....A...ULV6GqqPX4.n6crKxMiC3E2lMrZbX3kzXiWc6fr2VlzGuweBPvgdyD
................................9Zp1LehKVz1........3.tA........E........y.2...wD
...Uz6/....4.....w.1/.....Uj....l1....E2.....Au2pLh8SfpD/wkmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.....kD12..12kxzzTNp5akz0...vSXbBwD..........k/..0J.a.pz0U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDhVgcRcibWzXT9HbYvMqszCNmSXyvM3yjjH7AvpnBRznGyDqWH5LuzMtVvDtMAaxjmA.c/pOW
ZzH.EIIIkNlXzixkeQ8RdSyDU.....oi/...u/........kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwME3/...k1.
.....4iSoz1.......kz.wzzz1.U..6.P....c1...EB....H/...c3....F....8/...Y1.....fN52
...U.uVW5yjjA4ozpcguzzDnN06.3c..zzSi............6wyBIC4OWz1...........2/8..9VE/.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W.U6W6W6zDEHB/D.G6V9i6XB...U.k09
gkW2u6W6W.E9hoG9gwXtaPC.3JIF3VFS/q4D.kKKhk4Rx7W6W.U6W6W62xb6W60.W6W6WYvTW6W6.6W6
W60kz7W6W.U6W6W6..UtSsVK8bHM..E5EvnzObdrKYLUhlXP................................
E....2..F2E.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o/0IjR5.m............................MU/
4.........UaNaNaNaNszoAnAnAnA1zDOaNaNaNa7.InAnAnAnAszqAnAnAnAHzD................
.............R0E.......UQ.A.....................................................
........................}
{Titel: Tweak 110516}
#48
[quote="Lupo"]Danke Gerriet! Aber was ist ein Borg Quader??

Als alter Star Trek Fan übernehm' ich hier mal kurz Big Grin ! Gemeint ist ein Borg Kubus - sieht (mit Enterprise) so aus:
   
Die Borg sind eine Rasse von kybernetisch veränderten Lebewesen, die mit diesen riesigen Würfel-Raumschiffen durch die Galaxie reisen und andere Spezies in ihr Kollektiv assimilieren.

Dein Fraktal schaut dem Ding schon ähnlich Big Grin !

Außerirdische Grüße - L
#49
Mr. L. - Danke für Erklärung Smile
Star Trek fand wohl ohne mich statt :roll:

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...3/....A...UtCR44YS5..j/E2Zv0DyzjtJlxYr02uzvPPepWUC2TzCyV8hdsh/.k
................................40nJQvIE802........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/...EI.....w.1/.....k34...24....E2.....szCmdVW05fD/wkmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.EnAnID12..12kxzzTNp5akz0...vSXbBwD..........k/..0J.a.pz0U0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDWf5z/3QVWyf5taLPh9muzuRhbi6Pf1yjKGg9CQVSiz1Q6mWFkFAkzAreeAUqR4xjpvsWhEnL
HzXZ3aXuKv4szi4EzZDRlayDU.....2wX...QM........kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwME3/...k1.
.....4iSoz1.......kz.wzzz1.U..6.A....c....EB....s/...g2...UC....0/...I1....UPJ52
Zs1...aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.UDn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....6E.F2./....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o/0IjR5.m............................MU/
4.........UaNaNaNaNszoAnAnAnA1zDOaNaNaNa7.InAnAnAnAszqAnAnAnAHzD................
.............R0E.......UQ.A.....................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0...........................EOaNaNaNatz1........wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: new000002.jpg}
#50
[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...3/....A...EbC4TfNLp..v7DXfsxECxj7hrpQW7CyzH2HdTLHJT0.NzmV9aJdA.k
................................rl5Q2I4/b/2........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....w.1/.....kb/...I8....E2.....MEIZEx9XtiD/wkmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.EnAnQD12../.knAnoQDF1szAnA1SvHNdyjnAnAnAnAbzv/..0J.a.pz0U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvLeO/abALvHT9XULaYy.zshLkbL5O9hjOH3UKZZk8u9P3v.//gmoyYHMH9tdREkDuQ9fqS81
2wnGNbexDzipyeiRy8J24meDU.....I2C...q8........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwME0/...k1.
.....4iSoz1.....V0kzywzzzH.U..6.P.....2...EB....62L06w..kV.F....8/...I1.....fFb2
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1c./c..zrhe1..UK/nl2xvj6.M93P58iz1..0........Y/8.EM7Z2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........o0...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................A7LJ/kYQJpYkRlAnI/.HBZ6HpuAdPSq.U3K
MV3VC//4s..KMV3KLZ444m7.yQsZLefTHmJJ.A7LJBN3zB7LJ/kYQJpYGxrYQJ3.HmJJHGuTHmJJ.A7L
JBtzzB7LJ/kYQJpY..kYQJ3PzzlAnI/AyzHuabRtxzZAfVrK................................
E....AU.V2...........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.Q5.m....................c..........
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA..pPr/......................
.Q..4MU/....BAk................E.bM3F8qlWz16iCquWA4sz.........................Ur
MYGcz0........yD..............2B9Wbrz0........zD................................
................................2....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.ExqR............
................4MU/4MU/..U.............kzXhZ9RJ1kwtz.8gSUb1hAzDTK1ozm6mmz1.....
..CA.1...k9/41uD........6.A........8.1..................C.A........wz..........E
............................................}
{Titel: 150516-1}
#51
Pfingstmontagtweak

[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w.....A...USYez5kJR0.Ls2/hzPJb.kCjeWkubq2.24PW7dlL3xzQAsqz/QJb.k
................................3i.aSAZ.V62........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/..........s.1/.....kN....L7....E2.....wrWVAb.ehFD/.kmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.EnAnID12..12UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDNh/Q/UOjSyX9xFst8oovzAKh6QKLIdwDqXC2HlW71zfH2VRrRhLmz0Xa5tZvxvyDYOw9cA/c
jzHGYGx3TFefz4GLzsxDr5wDU.....2O..............kD.2....sD..mz0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEw....k1.
.....4iSoz1........O1/6E..kV.k7.G....Y0...U8....S3.06k3.Eek9...../...Mmm....SW52
...U.a0KyRLs4rPMRYoWyx7lz16./c..m5Bf...........U6.cXcESLfz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1............/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Uiui1UvNPcvee0uevC.yRiibHJJcfiv..XR
SvBmxViui1UvNPcvQs5uevC.ibhVi1bTcfiv.sSq4uClyViui1UvNPcvMw5uevC.ibhVinqTcfiv.sSq
4uCkzViui1UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f1ZaQmJrQTBrOtx3QVtqPm3KPVtWOkR4.
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.m.....................k/9.......
..........k53iSIsuFwz...........Vf53iSIsmz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.jVbA..pPr/......................
.....MU/4MU/4Ak......cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: Mandelbulb 3D}
#52
[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w.....A...kGzRnUiHy6.1lYTw1AGy4EOnF5Q8WeqznG49yBzfPXzc.25vD6N20k
................................6ba3aXgt4.2........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/..........s.1/......O7...L4....E2.....ot1I9GIQFnD/.kmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.EnAnID12..12UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDFt0JPWwB6yX2LLLrYxzvz2qqFDQkHRqDRx0vlJkFEyXWU2lcaqBOzuub4rJvyzyDUxFpUFaz
jzniwWMRxw/WzmnP/Bp5E/tjU.....2l..............kD.2....sD..mz0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEd....k1.
.....4iSoz1.......kz6wzzz1.U..6......61...EC....m..06c3..U.F....8/...I1.....TN52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.m.....................k/9.......
..........k53iSIsuFwz...........Vf53iSIsmz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.jVbA..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: Mandelbulb 3D}
#53
[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w.....A....JiHT6v3z6.f0jnIrNFy4EptdBaHacqzHuBOl4a2ybzqkT2qNfZ20k
................................6ba3aXgt4.2........Y.tA........E........y.2...wD
...Uz6/..........s.1/......./...b3....E2.....ot1I9GIQFnD/.kmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.....kD12..12UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDUNsvMQ6nayXQ5WedOTzvzQmOyMFvZ6qDVrYLSZ92VyXLZQuTOCZPzemMfJ4NvzyDKetIf3pw
jznrr0H0FyfdzKTD2F7zV2ujU.....o3..............kD.2....sD..mz0...................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEe....k1.
.....4iSoz1.......kz.wzzz1.U..6.P....c1...EB....H/...c3....F....8/...Y1.....fN52
...U.uVW5yjjA4ozpcguzzDnN06.3c..zzSi............6wyBIC4OWz1...........238..9VE/.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W.U6W6W6zDEHB/D.G6V9i6XB...U.k09
gkW2u6W6W.E9hoG9gwXtaPC.3JIF3VFS/q4D.kKKhk4Rx7W6W.U6W6W62xb6W60.W6W6WYvTW6W6.6W6
W60kz7W6W.U6W6W6..UtSsVK8bHM..E5EvnzObdrKYLUhlXP................................
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.m.....................k/9.......
..........k53iSIsuFwz...........Vf53iSIsmz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.jVbA..pPr/......................
.....MU/4MU/4MU/46...E7ZeXJO3FzDOaNaNaNaH.2........2.teZz6iuz./E....knQ1aynkHBww
tt/rz...ULusTKyj...UgxuDPz1.............kSn4Dw.E................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g..................EcWLJAIT2.2........sz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: 180516-1}
#54
[Bild: medium]


Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w.....A...EFJ6Vp7EL6.fFO.fFPFJ3EPTSRksBSszXBBFg2clHkz65AAdXvq/0k
................................aTLOS4FAU.2........Y.hA........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....w.1/.....Us/...v2....E2....../ewdOCNKnD/wkmEwMEtyYzywa21g1.jyzb
w.....kD12../2E...471KyqzIzzzFHrXcwj/..kqC7XYz1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDIevZeJ8Arw9Mh1gb1ZEAzm3XiJrXT7jDA0zHHLkw0wn55EaS5963zC1VKff4xknjxcvZgKCu
kwnMZysybIeBzm/GWuS6TMlDU.....Y6/...y.........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEV....k1.
.....4iSoz1.....0/kz.wzzz1.U..6.O/...A3...EB....c....M1...EB....4/...g0.....w3T1
iw1U.m7QAxDbklozFOBwzr5NF/..0c..zjyj..UZWZhgJNxj6A2TMpNzmz1...........E.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0............V0.sXTL0..SQcDqMitzu/BQKxV62zD..........E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wPKZ.kz.fozeemKD87.aRMaNGJJsruB.UDn
7VDmxxPKZ.kz.fozQsrjNJ0.z1gGz1bTzaJ7.wDk8xDlyxPKZ.kz.fozMwrjNJ0.z1gGznqTzaJ7.wDk
8xDkzxPKZ.kz.foz..kjNJWQeemKD87UIJ3yhSnhszrjNJWQ................................
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.m.....................k/9.......
..........k53iSIsuFwz...........Vf53iSIsmz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.jVbA..pPr/......................
.....MU/4MU/4........2UcyWQZU4.EdLEHUkmuN.oBO6edCNA1.ZddH/RPhH.EOkn7w/WQsy14c901
pR7vz...ULusTKyj/uu83c91Yz1.............kSn4Dw.E................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g..................EcWLJAIT2.2........sz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: 270516-1}
#55
[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w.....A...Ei42rgoo21.H3iFZpG6t/E.....................MH3VEI5rK.k
................................0Fw9rNSQH.2........Y.hA........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....w.1/.....E/I...61....E2.....omUeeq7w5oD/wkmEwMEtyYzywa21g1.PyzF
y.EnAnID12../.U/..Y4rdLrzG...qioDwxD0..gzmd1Zz1...........U0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDhAceeR0z/x1..........0....................E91eeObkTEz..........U........
.............omUeeq7w5oDU.....ox/...c/........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwMEK....k1.
.....4iSoz1.....9/kz.wzzz1.U..6.m.....3...EB.....1...c2....6....g....I1....UZn5I
..EIb0aZczDM6/nzMg2czX6dETd.0c..zrhe1..UK/nl2xvj6.M93P58iz1..0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
yYHA...iJyQWwS.E.0Dbqxm4oz1..........IF68kzWR2...QJqCF8lyz98cjgvQXzzz0EAoogbpuzD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....2..F2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.m.....................k/9.......
...................../........yD........Uz1.....................................
................................................................................
........................}
{Titel: 290516-1}
#56
[Bild: medium]

Code:
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w.....A....Ex/8tKlB0.DOPskjAQL.Ei8sVlKKcey1FF0ULNamHzCSOcX20tRvj
................................hz4ZUFsCpz1........Y.hA........E........y.2...wD
...Uz6/...E/.....w.1/......q8...R/....E2.....gjUKbtVs/qD/wkmEwMEtyYzywa21g1.PyzF
y.EnAnID12../2UwzzznUQBnzWzzzcuWQAxj0..gzmd1Zz1...........U0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDpW2f7C0SUxH38TaXJnNky6hIiZV0Tmjj4tUxpjHF4vPopKz6bS5Mz.MdxXCRnJkjqxAsvjUY
wvn1uhrx6TL/z6NWaM7Fr/qDU.....Yv2...22........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDp/t.zw1...................................kmEwME9....k1.
.....4iSoz1.....G2kz.wzzz5UO.U2.K/...61...EG....m....c3....H....k....I14...UdF5I
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3I13.wqN51../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.sWOkR4.........................
E....6E.F2U.....I....c....EGXxqQVVKNY7rPiZYFH/..m.........................U/4MU/
4M...................V2BhvAM93zD........Uz1...gk6TKoz....sac4LvD................
.........5doeYxj................................................................
.....................E.....3.........6INoVKAp6XA................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................}
{Titel: 310516-1}
#57
Hallo zusammen ;D

Lupo dein Bild sieht super aus .. so ein Art Komet oder so ;D

Langsam geht wohl das Forum in die Sommerpause .. naja bei dem Wetter, da sässe ich auch nicht gerne vor dem PC. Ich muss aber leider ..
Tschöö

Gerriet | PinguinsReisen.de


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste